Nu finns Kalax vindkraftsfond där du kan söka bidrag till olika projekt

Nu finns i Kalax en vindkraftsfond där du kan söka bidrag till olika projekt eller aktiviteter som främjar miljön, idrott, kultur, ungdomsverksamhet eller höjer attraktiviteten att bo i byn. Stadgar för Kalax vidkraftsfond § 1 Syftet med fonden, vars kapital består av den årliga inbetalningen från Kalax Vindkraft Ab/Oy, den sk vindbonusen, att idka välgörenhet […]

Möteskallelse för Kalax delägarlag och samfälligheters årsstämma

Möteskallelse för Kalax delägarlag och samfälligheters årsstämma Kalax delägarlag och samfälligheter kallas till ordinarie årstämma söndagen den 27.03.2022 kl. 18.00 på Notvikens oas. -Stadgeenliga ärenden. -Överföring av arrenden. -Elkabeldragning på Stånggrund -Övriga på stämman väkta frågor. Sysslomännen