Kalax historia

Här kan du bekanta dig med Kalax under olika århundraden.

järnåldern

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

Vargholmen