Byaförening

Kalax Byaförening grundades 2022. Man såg behovet att samla byns krafter till projekt som gagnar alla Kalaxbor. Byaföreningen kan man kontakta för idéer och förslag man har för byn. Allt för att göra byn så trevlig och trivsam för de som bor där.

Ordförande:

Marja Mökö Forsén 040 72 51 708

Vice ordförande:

Marcus Wideroos

Sekreterare:

Iréne Nordman

Kassör:

Sandra Wester