Byaförening

Kalax Byaförening grundades 2022. Man såg behovet att samla byns krafter till projekt som gagnar alla Kalaxbor. Byaföreningen kan man kontakta för idéer och förslag man har för byn. Allt för att göra byn så trevlig och trivsam för de som bor där.

Ordförande:

Marja Mökö Forsén 040 72 51 708

Vice ordförande:

Marcus Wideroos

Sekreterare:

Iréne Nordman

Kassör:

Sandra Wester

 

Varmt välkommen med i vår förening och på våra evenemang!

Byaföreningen ordnar olika evenemang för att skapa gemenskap och trivsel i byn. Vi hoppas att så många som möjligt hittar något i sin smak och vill komma med!

Vi kommer framöver att annonsera om vår verksamhet på byns anslagstavlor: en finns vid Skogsdungens daghem, en nere vid hamnen och den som finns vid f.d. Nissfolk kommer vi att flytta till UF-lokalen. 

Håll utkik där!

Har du frågor får du gärna kontakta Marja Forsén på telefonnummer +358407251708.

Vi finns också på Facebook där gruppen heter Kalax by.

 

Så här blir du medlem:

Betala in medlemavgift 20€/år till konto

FI82 5564 0020 0553 53/Kalax byaförening r.f.

Som referensnummer skriver du 4242. 

Önskar du bli tillagd i föreningens Whatsappgrupp, vänligen skicka mail till kalaxbyaforening@gmail.com.

Har du frågor angånde gymmet? Ta kontakt med Björn Fred +358406173606.