1100-talet

Kanske var det redan på 1000-1100-talet någon slagit sig ner på det högsta platserna i byn, om vi beaktar landhöjningens inverkan under seklers gång och vet att mellersta delen av hela byns sträckning består av gammal sjöbotten och som fordom fungerat som farled för norrutgående sjötrafik upp till Yttermark och Övermark.

Detta kunde händelser som inträffat för länge sedan tyda på. Ett danskt fartyg hade seglat på grund 2-3 km norr om ”Stenverkan”. Detta grund kallas ”Danskon” och finns en bit väster om vägen ut till Vargholmen.

Fartyget övergavs troligen av besättningen och betraktades som förlist, men när höststormarna satte in och havsvattnet steg, kom fartyget loss och flöt iväg norrut och sjönk för gott i jämnhöjd med norra ändan av Blindgärsberg, Stenberget.

 

Platsen där fartyget slutligen sjönk kallas i folkmun för ”Sjonkon” * Rester av fartyget har kommit fram vid grävning av diken på området på 1930-talet. Att människor bott i närheten där detta hände bekräftas av att berättelserna gått från generation till generation ända till nutid.

* Namnet ”Sjonkon” som betecknar ett vattensjukt område har även skrivits ”Siunkon” och ”Sjunkan”.

Den här bilden visar att man för några hundra år sedan kunde ta sig med båt ända upp till Yttermark och Övermark. Det som är åkrar idag var havsbotten då.

Den här kartan visar hur mycket av Kalax som var under vatten på 1100-talet.

 

Bilder: Mikael Ingström