Kalax samfälligheter

-Ordförande, (från 2023): Anders Blomberg

-Viceordförande : Mikael ”Mika” Ingström

-Sekreterare : Jan Pått

-Hemsideansvarig : Styrelsen för Kalax delägarlag och samfälligheter, (fakta och text, från 2020) och Mikael Ingström, (fotografering och fotoarkiv)

-Paviljongs- och hamnansvarig: Mats Wikman, telefonnummer: 0400-366366.

Allmän information om samfälligheten och småbåtshamnen. Frågor och ärenden som hänförs till samfälligheten riktas till ordföranden och sysslomännen. Lediga båtplatser i småbåtshamnen finns att hyra om någon behöver båtplats. Hyran för en båtplats är enligt båtens storlek. För vidare information och förhållningsregler som gäller småbåtshamnen, kontakta Wikman.

 

Kalax Jaktförening r.f.

-Ordförande: Alf-Erik Enqvist

-Sekreterare och kassör: Peter Sundlin

Jaktledare för älgjaktlaget: Jan-Ole Enqvist

Kontaktperson och statistikuppföljning för rådjursjakt: Jonas Bondfolk

Allmän information: Årsavgift för föreningsmedlemmar 15 euro/år, säsongsjaktkort 50 euro/år och dagskort för jakt 5 euro/dag. Ansökan om medlemskap i jaktföreningen görs årligen före föreningens årsmöte i januari. Likaså ansökan om säsongsjaktkort görs till jaktföreningen före årsmötet. Gällande att få köpa dagskort för jakt, fråga Peter Sundlin.

 

Kalax Fiskargille r.f.

-Ordförande: Kenneth Skrifvars

-Sekreterare: Terese Andersson

Allmän information: Nya sportfiskekort kan köpas på Eskilsö-färjan. Eventuella frågor och ärenden riktas till ordföranden Skrifvars eller sekreterare Andersson.

FISKEKORTSFÖRSÄLJNING
Fiskekortet berättigar till fiske på Kalax vattenområde med:
-4st nät 3m x 30m, samt rätt till användning av,
-katsor och till
-fritt spöfiske med obegränsat antal spön.

FISKEKORTETS PRIS: 22e/kalenderår
Betalas till Kalax Fiskargille r.fs kontonummer
FI37 4963 1020 0074 93
Skriv i meddelanderutan: Fiskekort 2020, samt adress, så kommer kortet hem i postlådan.
KVITTO MED VID FISKE !

Kalax byområde länk.