Kalax samfälligheter

-Ordförande, (från 2023): Anders Blomberg

-Viceordförande : Mikael ”Mika” Ingström

-Sekreterare : Joakim Bondfolk

-Hemsideansvarig : Styrelsen för Kalax delägarlag och samfälligheter, (fakta och text, från 2020) och Mikael Ingström, (fotografering och fotoarkiv)

-Paviljongs- och hamnansvarig: Mats Wikman, telefonnummer: 0400-366366.

Allmän information om samfälligheten och småbåtshamnen. Frågor och ärenden som hänförs till samfälligheten riktas till ordföranden och sysslomännen. Lediga båtplatser i småbåtshamnen finns att hyra om någon behöver båtplats. Hyran för en båtplats är enligt båtens storlek. För vidare information och förhållningsregler som gäller småbåtshamnen, kontakta Wikman.

 

Kalax Jaktförening r.f.

-Ordförande: Alf-Erik Enqvist

-Sekreterare och kassör: Peter Sundlin

Jaktledare för älgjaktlaget: Jan-Ole Enqvist

Kontaktperson och statistikuppföljning för rådjursjakt: Jonas Bondfolk

Allmän information: Årsavgift för föreningsmedlemmar 15 euro/år, säsongsjaktkort 50 euro/år och dagskort för jakt 5 euro/dag. Ansökan om medlemskap i jaktföreningen görs årligen före föreningens årsmöte i januari. Likaså ansökan om säsongsjaktkort görs till jaktföreningen före årsmötet. Gällande att få köpa dagskort för jakt, fråga Peter Sundlin.

 

Kalax Fiskargille r.f.

-Ordförande: Kenneth Skrifvars

-Sekreterare: Terese Andersson

Allmän information: Nya sportfiskekort kan köpas på Eskilsö-färjan. Eventuella frågor och ärenden riktas till ordföranden Skrifvars eller sekreterare Andersson.

FISKEKORTSFÖRSÄLJNING
Fiskekortet berättigar till fiske på Kalax vattenområde med:
-4st nät 3m x 30m, samt rätt till användning av,
-katsor och till
-fritt spöfiske med obegränsat antal spön.

FISKEKORTETS PRIS: 22e/kalenderår
Betalas till Kalax Fiskargille r.fs kontonummer
FI37 4963 1020 0074 93
Skriv i meddelanderutan: Fiskekort 2020, samt adress, så kommer kortet hem i postlådan.
KVITTO MED VID FISKE !

Kalax byområde länk.

 

Kalax Historiker

Kalax historiker så är en grupp som gräver i historien. Vi söker fram gamla vägar och stigar, dokumenterar gamla kultplatser, platser för båtbygge, boplatser osv. Allt som har med Kalax historia att göra. Alla som har historiskt intresse får vara med då vi är ute och ”gräver” i historien både bildligt och konkret.

Vid intresse ring; Anders Blomberg 0500-669546