Järnåldern

Krumkniv
pastedGraphic.png Bilden visar en krumkniv som upphittats i Kalax av Hemming Backa.

Det är en knivtyp som fanns under äldre romersk järnålder. Den användes främst vid skinnberedning, där den långa svängda eggen kom väl till pass. Den upphittades på en backe i Kalax, som under denna tid var en holme i Närpes å-mynning.

Man kan föreställa sig att säljägare beredde skinn på platsen vid denna tid.

Karta från den här tiden.

Det har inte kunnat dokumenteras hur långt tillbaka i tiden bosättning funnits i Kalax by. Men redan på järnåldern så ser det ut som att människor rört sig på de öar som först kom fram där Kalax finns idag.

De Äldsta spåren av bosättare på Kalax område finns öster om Granliden samt på höjdsträckningen från Bastubacken norrut till Rävliden. Vid Överliden finns också några rösen, vilka enligt höjdnivån kan dateras till samma period, d.v.s. tiden kring Kristi födelse.

Vid den tiden var byns nuvarande område så gott som helt under vatten. De högst belägna backarna var endast kobbar och öar. Skärgården var kanske större än den vi har idag. Större sammanhängande områden i norr gränsade till Näsby Norrskogen och Furuedet i Västra Yttermark. På detta område finns flera hundra gravrösen av olika storlekar och formationer. Det utgjorde ett centrum i blivande Närpes och var relativt sett större än Vargberget med sina hundratals gravrösen. Ingen vet vilket språk detta folk, som lämnat spår av sin vistelse, talade.

(Kalax – en by i förändring)

(Rainer Böling, Närhistoria, webben)