1500-talet

Redan på 1550-talet fanns en bosättning på de högre åsarna på byns nuvarande plats. Byn var delad av fjärden i Öster- och Västerkalax. På östra sidan fanns fem hushåll och på den västra tre hushåll. (Karta)

Kontakten västerut till strandbyarna gick över ”Langbro”, en väg av radade stockar över sumpmarken vid nuvarande Engmans gård. Österut kom man längs kyrkvägen via Kåtnäs över en liknande bro till kyrkan på Prästön.

Det fanns också en framkomlig väg mellan gårdarna i byn. Från Råskogen kom man över ett vadställe, som kanske tidvis var översvämmat, till Kroksgårdarna. Vidare kom man söderut till Antasgårdarna, över Mattfolkbacken och Krakberget.

Så här ser ”vade” vadstället ut idag.

Senare då båthusen fanns vid Helludden färdades man längs ”Sjövägen”, som gick längs åsen från Åbbelåkern till fiskplatsen vid Helludden. Lämningar av denna väg syns ännu på många ställen i terrängen. (Bilder)

Båten var dock ännu på 1500- och 1600-talen det viktigaste samfärdsmedlet. Duktiga båtbyggare fanns redan på den tiden i byn. Om detta vittnar olika skeppsbyggnads platser, som påträffats på byns område.

När havet svallade fritt ända upp till Råskogen fanns en skeppsbyggnadsplats på Tor Granborgs bostadstomt. Där har vid grävningar hittats en trolig stapelbädd av stockar på ca 30 cm djup under nuvarande markyta. Flera stenar, i vilka järnringar finns, har också hittats i närheten. De användes som ankar- eller landfästen för skutor.

Spår av handel med utlandet har också hittats, såsom kritpipor, dansk flinta av en typ som endast fanns i Danmark samt glas som av museiverkets personal ansetts vara mycket gammalt.

Under 1500-talet så skärptes beskattningen av hemman. Man bokförde mantal och alla hemmans storlek. Kungen och kyrkan skulle ha sitt.