Kalaxbor berättar

”Men nov va e in extra jevel” va e ein i Kalax som sa.

—————–

Då Ellen Blomberg anställdes som småskollärarinna i Kalax ingick i hennes löneförmån en viss mängd ved inburen i lidret för att värma hennes bostad med. Skoldirektionen hyrde en stuga av Henrik Lund (numera Randelins) där hon bodde med sin Johannes. Paret var redan då gift.

J. W. Berlin fungerade som skolekonom och han hade resonerat med Johannes om att han kunde väl göra den tjänsten att bära in veden i lidret, eftersom han också drog nytta av den. Johannes vägrade dock. Han skulle inte ställa upp som gratisjobbare, ända till en dag då Kajsa Stina Lund mötte Johannes på gårdsplanen och sade: Moålari säjr di ska tjyör sjan vedin om an int vaal inlaga”. Samma kväll var vedraden inburen i lidret av Johannes.

(ur boken Kalax – en by i förändring)