Böcker

   Kalax — En by i förändring (1998) Boken om Kalax historia.             Slut Såld

En bok om Kalax lågstadieskola och dess 100 år.